Starscapes
Hur vill du ha din stjärnhimmel?

De här enkla animationerna gör inte rättvisa åt de verkliga stjärnmålningarna. De ska bara ge dig en första uppfattning om de olika valmöjligheter du har.

Classic Half Moon Mountainscape Sky-light Space Walk

 

Starscapes® Scandinavia · Per Forsström · Tel 070-43 87 636 · per@starscapes.se